Text Size
 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

21. októbra 2015 od 8.45 do 14.00 hod. v budove gymnázia

Tešíme sa na návštevu žiakov, učiteľov, rodičov a záujemcov o našu školu!

Čítaj viac...

Charakteristika školy

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne.

 

O našej škole

Kam sa v štatistike podelo naše gymnázium?                                                                                                            čítať viac...

 • Suplovanie
 • Rozvrh hodín

Zastupovanie učiteľov.

Rozpis suplovania na každý deň, prehľadne a aktualne spracované pre učiteľov ale aj žiakov nášho Gymnázia bilingválneho v Žiline.

 

 kliknite tu...

 

Rozvrhy tried.

Rozvrh hodín tried, učební a súhrnný rozvrh našej školy - Gymnázium bilingválne Žilina pre školský rok 2015/2016 nájdete na tomto webe.

(platný od: 2.9.2015)

 kliknite tu...

Užitočné informácie

Užitočné informácie triednych učiteľov pre žiakov a rodičov našej školy                                                                  Čítať viac...

Medzinárodná modelová  konferencia OSN organizovaná študentami GBZA, www.zamun.sk

Odkazy na web stránky

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

iEDU - Centrálny informačný portál rezortu školstva

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania