Text Size
 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Užitočné informácie

Užitočné informácie triednych učiteľov pre žiakov a rodičov našej školy                                                                  Čítať viac...

Charakteristika školy

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne.

 

O našej škole

Medzinárodná modelová  konferencia OSN organizovaná študentami GBZA, 8.-10. apríl 2015
 

2 percenta

Vážení rodičia a priatelia školy,

oznamujeme Vám, že ZRPŠ pri Gymnáziu bilingválnom, Ul. T. Ružičku 3 v Žiline  splnilo podmienky pre prijímanie 2% zo zaplatených daní z príjmu za rok 2014. Aj teraz sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu, ktorá výrazným spôsobom pomáha realizovať náročný vzdelávací program  školy.

Potrebné tlačivá nájdete tu.

 • Suplovanie
 • Rozvrh hodín

Zastupovanie učiteľov.

Rozpis suplovania na každý deň, prehľadne a aktualne spracované pre učiteľov ale aj žiakov nášho Gymnázia bilingválneho v Žiline.

 

 kliknite tu...

 

Rozvrhy tried.

Rozvrh hodín tried, učební a súhrnný rozvrh našej školy - Gymnázium bilingválne Žilina pre školský rok 2014/2015 nájdete na tomto webe.

(platný od 2.septembra 2014)

 kliknite tu...

Odkazy na web stránky

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

iEDU - Centrálny informačný portál rezortu školstva

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania