Text Size
 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • GYMNÁZIUM BILINGVÁLNE ŽILINA

  Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Užitočné informácie

Užitočné informácie triednych učiteľov pre žiakov a rodičov našej školy                                                                  Čítať viac...

Charakteristika školy

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne.

 

O našej škole

Rodičovská rada, zamestnanci a žiaci školy ďakujú touto cestou všetkým tým,  ktorí  venovali škole prostredníctvom OZ GBZA 2% z daní.                                                                              čítať viac...

Letné prázdniny

Milí študenti a kolegovia, prajeme Vám príjemné leto a načerpanie nových síl počas letných prázdnin a dovoleniek.

Medzinárodná modelová  konferencia OSN organizovaná študentami GBZA, www.zamun.sk

Odkazy na web stránky

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

iEDU - Centrálny informačný portál rezortu školstva

NÚCEM - Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania